Meteen naar de inhoud

Doelstelling

Visie

In onze visie heeft natuur en natuurbeleving een positieve uitwerking op mensen, op hun lichamelijke, emotionele en geestelijke gesteldheid. Er zijn voldoende onderzoeksrapporten die dit bevestigen. Daarom staat in onze aanpak ‘Groen’ centraal – het herstellen en versterken van de natuurwaarde in onze woonomgeving door aanpassing van openbaar groen. Geen saaie perkjes, niemandsland meer, geen doodse trottoirs tot aan de huizen, geen ongastvrije en onveilige brandgangen meer. Het grijs mag plaatsmaken voor groen. Uitnodigend groen om de wisseling van de seizoenen mee te volgen, om met plezier over straat te gaan, of buiten op straat een praatje te maken met buurtbewoners. Om jong (groen) en oud (grijs) met elkaar in contact te brengen.

Dat sluit aan hij onze sociale component: ‘samenwerken in openbaar groen verbindt’. Onze visie is dat je mensen in een wijk als de onze naar buiten moet halen, daar maak je namelijk meer vrienden dan binnen op de bank! Samen groenonderhoud verzorgen kan een effectieve bijdrage leveren aan het bestrijden van eenzaamheid. Hiermee sluiten we niet alleen aan bij de actualiteit in onze wijk, maar ook bij de belangrijkste thema’s in het sociaal beleid van de gemeente Oisterwijk. Zoals versterken van de leefbaarheid in de wijken (verbinding, sociale cohesie, gevoel van veiligheid), de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement en het versterken van onderlinge zorg.

Mien leert cultivatoren

Bij de aanpak van een perkje kwam Mien (80) naar buiten. Ze verontschuldigde zich: door haar leeftijd en vooral haar reuma, kon ze niet mee komen tuinieren. Waarop de begeleider haar voorstelde om mee te doen door koffie te zetten. Dat kon Mien wel. De keer erna stelde de begeleider haar voor om te ‘cultivatoren’, d.w.z. met een drietand met een lange steel de grond los te krabben. Mien had het nog nooit gedaan, maar wilde het wel proberen. En jawel, ineens kon ze iets nieuws. Al pratende kwam er uit dat ze met slecht weer niet naar het dorp kon voor haar boodschappen. Waarop haar buurman, een alleenstaande man die dagelijks naar het dorp wandelde om maar even thuis weg te zijn, aanbood dat voor haar te doen. Hij voelt zich daardoor nuttig en als hij terugkomt met  Mien haar boodschapjes, staat er een heerlijk bakkie koffie op hem te wachten…

Onze aanpak bestaat uit een drietal invalhoeken:

1. Bewoners betrekken bij alles wat we doen: zowel plannen maken als uitvoeren. Daarmee commitment creëren en eigenaarschap stimuleren.

2. Herinrichten van groenstroken en parkjes, geveltuintjes aanleggen en brandgangen vergroenen;

3. Voorlichting en instructie over natuur, planten en onderhoud van groenvoorzieningen.

Deze drie invalshoeken sluiten op elkaar aan. Als de bewoners niet betrokken worden, gaan zij geen eigenaarschap voelen. Ais zij zelf het ontwerp mee mogen maken en ook mee mogen uitvoeren, groeit hun commitment en enthousiasme. Als we dat aanvullen met voorlichting en instructie t.a.v. aanleg en onderhoud, zorgen we voor een langere termijn effect. Er dient voldoende deskundigheid te zijn om het onderhoud op peil te houden, anders blijft het bij eenmalige aanpakken en dat is niet de insteek van onze projecten. Als stichting willen we telkens nieuwe plekken kunnen aanpakken, en de zorg voor het onderhoud van eerdere projecten  vanaf de zijlijn ondersteunen. Van tijd tot tijd zal vakkundig advies nodig zijn voor het verbeteren van de grond, snoeien, vervangen van bepaalde planten, de afwatering weer op peil brengen of juist uitdroging tegengaan, etc. Hiervoor staan de ervaren en professionele hoveniers uit ons bestuur paraat.